بهترین کیفیت محصولات برای انتخاب شماست

1. هر دو طرف نباید اسرار تجاری را با اجازه یوان گونگ به هیچ وجه یا هر حامل اطلاعات برای شخص ثالث افشا کنند.اسرار تجاری شامل راه حل های فنی ، قیمت کالاها ، اطلاعات مشتری یا تامین کننده ، هزینه خدمات و لیست قیمت ها هستند.

 

2. به جز کارکنان هر دو طرف مربوط به قرارداد و موارد خدماتی ، سایر پرسنل غیرمرتبط هر دو طرف نباید با اسرار تجاری طرف مقابل تماس بگیرند ، آنها را یاد بگیرند یا منتقل کنند.

 

3- به جز اجرای قرارداد با طرف دیگر ، از اسرار تجاری طرف دیگر در هر زمان استفاده نخواهد شد.

support@batterygrading.com