گواهینامه ها

 • چین Neware Technology Limited گواهینامه ها
  ISO 9001: 2015
 • چین Neware Technology Limited گواهینامه ها
  CE
 • چین Neware Technology Limited گواهینامه ها
  CE
 • چین Neware Technology Limited گواهینامه ها
  CE
 • چین Neware Technology Limited گواهینامه ها
  CE

مشخصات QC

هر تجهیزات قبل از ترک کارخانه دارای گواهی کالیبراسیون جداگانه هستند

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 0

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 1

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 2

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 3

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 4

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 5

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 6

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 7

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 8

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 9

Neware Technology Limited کنترل کیفیت 10

پیام بگذارید